Amiben segíthetünk támogató szolgálat

Amiben segíthetünk – Támogató szolgálat

A Támogató szolgálat célja

Az ellátási területünkön életvitelszerűen tartózkodó, fogyatékkal élő személyek szükségleteinek speciális kielégítését, életminőségük javítását vagy megőrzését, társadalmi integrációjuk és esélyegyenlőségük megteremetését célzó szolgáltatáskör működtetése a hatályos jogszabályok által biztosított eszközökkel.

 

Ennek jegyében a szolgálat feladata

  • személyes és lakókörnyezeti higiéné biztosítása,
  • háztartási tevékenységekben való segédkezés,
  • lakókörnyezeten kívüli mobilizáció,
  • alapvető ápolási és gondozási feladatok elvégzése,
  • a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzájutás segítése és
  • az akadálymentes információáramlás és kommunikáció elősegítése.

Szolgáltunk tevékenysége 

  • Személyi segítés,
  • szállítás,
  • információ nyújtása, tanácsadás

A feladatok ellátása során maximális tiszteletben tartjuk a fogyatékkal élő személy és környezetének autonómiáját, támogatjuk önállóságában, segítjük a teljes értékű életvitel és társadalmi integráció tevékenységeinek elvégzésben.

Nyitvatartási rend

Információnyújtás, tanácsadás

Munkanapokon reggel 8 órától délután 16 óráig.

Személyi segítés és szállító szolgálat

Munkanapokon reggel 8 órától délután 16 óráig. A munkaidőn túli, illetve hétvégi szolgáltatás igényét egyéni megbeszélés alapján a Támogató Szolgálat vezetője bírálja el.