Célok

Alapítványunk 2005. óta lát el önkormányzati és 2009-től már államilag kötelező feladatokat.

Alapítványunk a fenti területen kétféle szociális alapellátást biztosít.

A Kecskeméti Integrált Támogató Szolgálat a térség egész területén, életvitelszerűen tartózkodó fogyatékkal élő személyek szükségleteinek speciális kielégítését, életminőségük javítását, vagy megőrzését, társadalmi integrációjuk és esélyegyenlőségük megteremtését célzó szolgáltatáskört működtet a hatályos jogszabályok által biztosított eszközökkel.

Ennek jegyében a szolgálat feladata a személyes és lakókörnyezeti higiénia biztosítása, háztartási tevékenységekben való segédkezés, lakókörnyezeten kívüli mobilizáció, alapvető ápolási és gondozási feladatok elvégzése, a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzájutás segítése és az akadálymentes információ áramlás és kommunikáció elősegítése.

A feladatok ellátása során maximális tiszteletben tartjuk a fogyatékkal élő személy és környezete autonómiáját, támogatjuk önállóságában, segítjük a teljes értékű életvitel és társadalmi integráció tevékenységeinek elvégzésében.

Az ellátási terület nagyságából adódóan, a statisztikák alapján a potenciális ellátandó személyek köre 3951 fő.

Ellátottaink 50%-a 18 év alatti, 40%-a 18 és 60 év közötti és 10%-a 60 év feletti. 70%-uk mozgáskorlátozott, értelmi fogyatékos, egy részük halmozottan fogyatékos.

A másik alapellátási forma a házi segítségnyújtó szolgálat, amelyet Tiszakécske város közigazgatási területén nyújtunk.

A házi segítségnyújtás célja az ellátást igénybe vevő – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében való önálló életvitelének fenntartása.

A házi segítségnyújtás feladata segítséget nyújtani az ellátást igénybe vevőnek abban, hogy önálló életvitele fizikai, mentális, szociális szükséglete alapján saját környezetében, életkorának, élethelyzetének, és egészségi állapotának megfelelően meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

A házi segítségnyújtás konkrét feladata, hogy a kliens meglévő fizikai, mentális, és egészségügyi állapotát megőrizze, illetve megerősítse, segítséget nyújtson a prevencióhoz, tekintettel arra, hogy ezen szociális ellátás legnagyobb célcsoportját az idős, 60 év feletti korosztály adja.

Alapítványunk kapcsolatot tart az ellátási területén működő szociális, gyermekjóléti- gyermekvédelmi, egészségügyi, oktatási és munkaügyi szolgáltatókkal, intézményekkel, így különösen:

  • az otthonápolási szolgálattal
  • háziorvosi szolgálattal
  • védőnői szolgálattal
  • fogyatékos személy ellátása esetén a gyógypedagógiai, nevelési szakszolgálatokkal és a fogyatékos személyek segítő, érdekvédelmi szervezeteivel