Történetünk

A Kecskeméti Pro-Homine Alapítvány 5 éves szakmai múltjával és munkájával, valamint az ellátási területünk nagy kiterjedésével a szociális ellátó rendszer részévé vált. Alapítványunk 2005. óta lát el önkormányzati és 2009-től már államilag kötelező feladatokat.

A mikrotérségekben fogyatékkal élő és szociálisan rászorult lakosok mára már jórészt ismerik szolgáltatásainkat. Munkatársaink folyamatosan figyelemmel kísérik a segítséggel élő társadalmi csoportokban előforduló szociális problémákat és ellátási hiányosságokat, és ezekre adekvát megoldásokat keresnek. Amennyiben ez szakmai lehetőségeiket meghaladná, úgy jelzéssel élhetnek a megfelelő intézmény, önkormányzat felé.

{gallery}tiszakecske_eletkepek{/gallery}

A szolgálat valamennyi szolgáltatásával törekszik a mikrotérségek lakosságának életminőségét javítani. Ezt nemcsak másodlagos hanem elsődleges prevenciót jelentő programok szervezésével is igyekszik elérni.

A továbbiakban is szervezünk különböző egészség megőrző szűrővizsgálatokat, melyeket nemcsak ügyfeleink számára teszünk elérhetővé.

Jelenleg két akadálymentes irodahelyiséget bérelünk, amelyek ügyfeleink számára nyitva álló helyiségek. A mindennapi kapcsolattartást telefonok és internet is segíti.

Terveink között szerepel egy nagyobb alapterületű helyiség bérlése, mivel kiemelten fontosnak tartjuk önsegítő csoportok működtetését, a társadalmi, családi kapcsolatok erősítését, valamint a résztvevők mentálhigiénés gondozását.

Mindezt szoros együttműködésben a fogyatékos személyeket segítő civil szervezetekkel.

Terveinkben elsődleges szerepet kap kollégáink továbbképzése, tekintettel az ellátottak körében jelentkező fokozódó, és súlyosbodó problémákra, melyek sokszor azonnali reagálást, szakszerű helyzetfelismerést igényelnek. Ezek a képességek megfelelő tréningekkel fejleszthetők.

Kiemelt figyelmet kell fordítanunk a kiégés megelőzésére mind munkatársainkra, mind a vezetőkre tekintettel.

Településeinken előforduló főbb probléma típusok:

  • Valamilyen fogyatékossággal élők magas aránya
  • Egyszemélyes háztartások anyagi problémái és az elmagányosodás, a társas kapcsolatok zavarai
  • Családi működési zavarok (gyermeknevelési problémák, magatartás zavar, családi konfliktusok, szülők/család életviteléből adódó nehézségek, szülői elhanyagolás, abúzív magatartás, családon belüli erőszak, szenvedélybetegségek, gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézségek)
  • Generációs problémák
  • Elszegényedő városrészek, településrészek lakóinak speciális problémái
  • Alacsony iskolázottságból adódó gondok

{gallery}parokia_valogatas{/gallery}

A fogyatékkal élők korcsoportbeli eloszlására jellemző, hogy a kor előrehaladtával a fogyatékkal élők száma folyamatosan növekszik. A fogyatékosság oka 0-14 éves korosztályban 67%-ban veleszületett tényező, 15%-ban baleseti trauma, vagy betegség (a fennmaradó rész “nem tudja” és az “ismeretlen” kategóriába esik).

Időskorra megfordul az okok sorrendje, a veleszületett fogyatékosok aránya a 60 év felettiek körében csak 7%, a baleseti károsodás 14%, a betegség 64%-ban oka a fogyatékosságnak.

Bármelyik korosztályt nézzük, ellátásuk a munkaképes társadalmat, a szociális ellátó rendszert, elsősorban az állami költségvetést terheli.

Mindkét általunk nyújtott alapszolgáltatás lehetővé teszi, hogy az igénylők életük nehéz periódusában is megszokott környezetükben, biztonságban élhessenek.

A szolgáltatás elkerülhetővé teszi a bentlakásos intézményi elhelyezés szükségességét, csökkenti a hozzátartozókra és a szociális ellátó rendszerre nehezedő ellátás terheit.

Ez az ellátási forma megtarthatja a családiasság biztonságát, mely több, mint a család által nyújtott “laikus gondozás”, és megfelelő szakmai tudás mellett hatékony és eredményes gondozás.